Vaše poslovanje s pomočjo informacijske tehnologije optimiziramo tudi na področjih:

Projektno vodenje

Optimizacija načrtovanja, spremljanja izvajanja, vodenja dokumentacije, izmenjava mnenj, analize …

Prodaja

Optimizacija opravil, klicev, prodajnih aktivnosti, samodejna sinhronizacija s koledarjem …

Marketing

Priprava e-poštnih kampanj, analiza v realnem času …

Podpora

Samodejen sprejem prijav, različni modeli podpore, spremljanje in analize …

Viri

Načrtovanje zasedenosti, spremljanje učinkovitosti, primerjava z načrtovanim …