Modul Prejem zagotavlja komunikacijo z napravami za detekcijo transportne enote (gabaritnik, tehtnica, senzorji za lokacijo). Način dela je dvojen.

V primeru, da krmiljenje to dopušča, je postopek povsem avtomatiziran. V tem primeru so običajno transportne enote opremljene s predtiskanimi etiketami. Sistem določi tip transportne enote in jo samodejno uskladišči.

V kolikor popolna avtomatika ni možna, sistem delno identificira transportno enoto. V nadaljevanju operater potrdi prevzem in nalepi etiketo. Sistem samodejno prevzame paleto in jo uskladišči (z ukazom viličaristu) na ustrezno mesto.