Glavni uporabniški program imenujemo modul Vodenje, saj je namenjen vodenju skladišča. V tem programu lahko izvajamo vse funkcionalnosti sistema HAL.

Nekaj funkcionalnosti:

  • vnos in potrditev prejema blaga
  • definiranje in proženje izdaje
  • urejanje transportnih etiket
  • potrjevanje skladiščnih operacij in izdaje blaga
  • pregled dokumentov in poteka skladiščnih operacij
  • pregled stanja skladišča
  • nastavitve in spremljanje delovanja sistema
  • popravljanje podatkov v šifrantih