Skladiščni sistem  HAL (HArding Logistika) temelji na MS SQL bazi in Windows aplikacijah. Posamezne funkcionalnosti so združene v modulih. To pomeni, da osnovni konfiguraciji po potrebi lahko dodajajo možnosti, ki v začetku niso bile predvidene.

Skladiščni sistem HAL je na voljo v dveh različicah:

HAL
Namenjen vodenju večjih skladišč z viličarji, avtomatskimi dvigali in več skladiščniki.

HAL LIGHT
Namenjen vodenju manjših skladišč in trgovin.

Skladiščni sitem HAL je enostavno povezljiv z različnimi poslovnimi sistemi

Skladiščni sistem HAL je že pripravljen za povezavo s poslovnimi sistemi: SAP, Navision, Pantheon, LUX in VAND 4D. Pri naštetih je povezava že pripravljena in utečeno deluje.

Vsekakor pa ga lahko enostavno povežemo tudi z drugim poljubnim poslovnim sistemom (novo povezavo vzpostavimo v dveh tednih).

Enostavna jezikovna prilagoditev skladiščnega sistema HAL

Skladiščni sistem HAL je že sedaj na voljo v več jezikih. Zelo hitro pa ga je možno prevesti v katerikoli poljuben jezik, če izbrani jezik še ni na voljo (jezikovna prilagoditev na nov jezik traja približno dva tedna).

Skladiščni sistem HAL je povsem nastavljiv

Način delovanja prilagodimo s spremembami nastavitev, sam sistem pa je enak v vseh skladiščih in pri vseh strankah. Sistem je že vrsto let v stalni uporabi v zelo prometnih skladiščih in se redno vzdržuje. Taka zasnova zagotavlja zanesljivo delovanje in možnost vzdrževanja. Hkrati to pomeni, da so nekajkrat na leto na voljo nadgradnje, ki omogočijo uporabo novih funkcionalnosti ali izboljšanih funkcij.

Skladiščni sistem HAL na kratko povedano omogoča:

 • samodejni sprejem dobavnic in odpremnic iz poslovnega sistema
 • samodejni ali ročni zajem mer in teže palete pri prejemu
 • določitev ustreznega mesta v skladišču
 • priprava tovornih listov in določanje prioritete
 • priprava ukazov za dvigala, viličarje, skladiščnike
 • številne sistemske nastavitve za določanje načina delovanja
 • samodejno ali ročno delovanje
 • uporaba črtnih kod (opcija RFID)

Sistem HAL sestavljajo moduli:

 • Strežnik in Viličar
 • Vodenje
 • Ročni terminal
 • Viličarski terminal
 • Administrator
 • Prejem
 • Izpis etiket
 • Administrator

Primerjava HAL Light in HAL WMS

Modul HAL Light HAL WMS
Strežnik in Viličar + +
Vodenje + +
Ročni terminal + +
Viličarski terminal   +
Prejem   +
Izpis etiket   +
Rezervacije   +
Samodejna inventura, po naročilu sodeluje Harding   +
Dostop do urejanja podatkov (npr. nastavitve terminalov)   +
Administrator   +