Modul sestavljata dva programa. Osnovni program je uporabniški vmesnik za ročne terminale. Ima veliko funkcionalnosti, vendar so nastavljive. To pomeni, da odgovorna oseba lahko nastavi katere funkcionalnosti so vidne na posameznem terminalu. Tako dosežemo večjo preglednosti in omogočimo lažje delo s terminalom.

Nekatere funkcionalnosti:

  • Dobava – popis dobave pred izvedbo prejema (če funkcije ne podpira ERP)
  • Prejem – potrjevanje prejemov
  • Naloge – potrjevanje skladiščnih opravil
  • Inventura – popis inventure
  • Pregled – pregled zalog
  • Preverba – voden popis inventure
  • Prenos – prenos znotraj skladišča
  • Transport – upravljanje s transportnimi enotami

V modul je vključen tudi uporabniški program, ki skrbi za izvedbo izpisov. Program deluje na poljubnem računalniku ali strežniku. Izpise, ki jih zahtevajo terminali posreduje na ustrezne tiskalnike.