Izpis etiket je enostaven program za izpis trgovskih etiket.

Običajno so proizvodi že etiketirani v proizvodnji ali pri dobavitelju, v nekaterih primerih pa to stori skladišče. Program omogoča enostavno pripravo izpisa in uporablja podatke, ki so v bazi sistema HAL.