Modul sestavljata dva programa. Osnovni program je uporabniški vmesnik za večje terminale na viličarjih. Osnovna funkcija je pregleden prikaz skladiščnih operacij in potrditev izvedbe. Dodatno je na voljo še nekaj funkcij.

Nekatere funkcije:

  • potrditev skladiščne operacije
  • potrditev in izpis transportnih etiket
  • izpis trgovskih etiket
  • pregled starih operacij

V modul je vključen tudi uporabniški program, ki skrbi za izvedbo izpisov. Program deluje na poljubnem računalniku ali strežniku. Izpise, ki jih zahtevajo terminali posreduje na ustrezne tiskalnike.